1.

Aschem vohu vahischtem asti,
uschta asti, uschta acmai
hiat aschai vahischtai aschem.

2.

Aschem vohu vahischtem asti,
uschta asti uschta achmai
hiat aschai vahischtai
vahischtai aschem, vahischtai aschem.

3.

Aschem vohu vahischtem asti,
uschta asti, uschta achmai
hiat aschai vahischtai aschem.

(Zend)

 

 

 

 


 

----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

 

Avesta in Song US 1946 (page):  

Avesta im Lied 1975 (Seite): 52 Aschem vohu, vahischtem asti