1.

Oh, kærlighed som frygt afstå,
som glædestårer græde må,
som helliger og gør os fri;
dén kærlighed behøver vi.

2.
Du, kærlighed, som frygter ej,
du, kærlighed, som glæder dig,
du, kærlighed, gør hel og fri,
du værner, driver, indvi’r mig.

 

 

 

 

 

 


 

----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 19

Avesta in Song US 1946 (page): 102 Benediction

Avesta im Lied 1975 (Seite): 213 Segnung (O Liebe, die die Furcht verneint)