1.

Thi Gud er kærlig,
og den som bliver
i denne velsignede kærlighed.
Han bliver i Gud,
og Gud i ham.

2.

Ja, Gud er kærlighed, Gud er kærlighed,
og de, der bli'r i Guds kærlighed,
forbli'r i Gud og Gud i dem,
forbli'r i Gud og Gud i dem.

__________________________

3.

Oh frydefuldt! Oh glædeligt!
oh, hvilken tanke smuk,
at vi i helligt venskab kan
til evig tid vandre.

 

 

 

 


 

----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 20

Avesta in Song US 1946 (page): 44 For God Is Love, and Whosoever

Avesta im Lied 1975 (Seite): 111 Interludium: Gott ist Liebe