Omkvæd:

Kærlighedskilde, jeg stammer fra dig,
elsker jeg dig, så befrier du mig;
dejlige dag, når alle det véd,
håbet for verden er kærlighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 83

Avesta in Song US 1946 (page): 202 The Hope of the World Is Love

Avesta im Lied 1975 (Seite): 176 Liebesquelle (Fort alle Gedanken)