1.

Hele vejen guider Abba, hvad behøver jeg så mer'?
når Guds kærlighed og omsorg leder mig, mens jeg er her?
Himmelsk fred og hellig hvile her at være del af Gud
og at vide, hvad end sker mig: Abba guider alting godt!
og at vide, hvad end sker mig: Abba guider alting godt!

2.
Hele vejen guider Abba, hvad behøver jeg så mer´?
når Guds kærlighed og omsorg leder mig, men jeg er her,
og når jeg er del af Abba – "Jeg og Abba, vi er ét" –
ja, da véd jeg, hvad end sker mig: Abba guider alting godt!
ja, da véd jeg, hvad end sker mig: Abba guider alting godt!


----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 44

Avesta in Song US 1946 (page): 152 All the Way My Savior Leads Me

Avesta im Lied 1975 (Seite): 363 Allen Wegs mein Heiland führt mich!