1.
Som hjorten, der springer til kildeklart vand,
vil stille den brændende tørst,
så menneskets ånd kræver levende vand,
der opfylder hjertets behov.

Omkvæd:

O, lyt, Guds ånd siger: "Kom!
og øs af den dejlige strøm,
Guds liv flyder frit og magtfuldt i dig,
erkend, det vil stille din tørst."

2.
Det levende vand flyder hen overalt,
fornyer din krop og din sjæl;
det heler ved sygdom, befrier fra synd,
og fører dig lige til mål.

3.
I hjertet, der gemmer det inderste liv,
begynder og ender den strøm,
som genskaber dig, gi’r ungdommens kraft,
befrier fra strid og bedrag.

4.
Det levende vand kan vi få overalt,
når villigt vi tager vor del
af solskin og regn, af glæde og sorg,
det renser og heler, gør fri.

5.
Fornuft, refleksion og forstand gør os klart,
at evigt må være alt liv,
at himmel og helvede selv vi har skabt,
så hvorfor ej selv vælge frit?

6.
Forhal ikke længer, nej, vent ikke mer,
dyp dybt ned og tag dig din del;
det levende vand gi’r dig heling i dag,
dets kraft heler hjertet igen.

7.
I hjertet ånden nu tilbyder dig:
"Kom, lær af dét dejlige liv,
der byder dig lykke og helbred og hjem,
se, Gud lever livet I dig!"

Omkvæd:

O, lyt, Guds ånd siger: "Kom!
og øs af den dejlige strøm,
Guds liv flyder frit og magtfuldt i dig,
erkend, det vil stille din tørst."
 

----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

 

Avesta in Song US 1946 (page): 234 The River of Life

Avesta im Lied 1975 (Seite): 186 Der Lebensstrom (Wie Hirsche, die suchen)