1.

Mærk din skabers nærvær i naturen,
se i alle små og store skabninger
ja, erkend i alt din skabers ansigt,
menneske! erkend din skabers ansigt.

2.
Inspirerethed og åbenbaring
fører os fra trehed ind i enhed,
til det grænseløse, enhedsvendte,
til uendligheden, universet.


MP3 Variation (mostly played by Gabriele): 

----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 28

Avesta in Song US 1946 (page): 59 Behold the Image of Thy God

Avesta im Lied 1975 (Seite): 65 Schöpfers Antlitz