1.

Krist, i Dig lever jeg;
Krist, i Dig dør jeg;
Krist, i mig er Du
i fødsel, liv og død.

2.
Gør Du os levende
i vores indre.
Før os, o Krist,
ind i Din salighed.


----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Avesta in Song US 1946 (page):  

Avesta im Lied 1975 (Seite): 275 Christ, in dir leb’ ich