Omkvæd:

Kærlighedskilde, jeg stammer fra dig,
elsker jeg dig, så befrier du mig;
dejlige dag, når alle det véd,
håbet for verden er kærlighed.