Otoman Zar Adusht Hanish (1844-1936) újra hirdette az emberiségnek az ősrégi zarathusztrai szabadságüzenetet. Ő – mint ahogy maga mondta – semmi újat nem alkotott, hanem csak a legtisztább, s legegyszerűbb élettörvényeket öntötte újkori nyelvezetbe. Egy olyan forrásból merített, ahol e törvények és tanítások eredeti tisztaságukban megőrződtek. Ezek az ősi tanítások teszik ki új köntösben, azaz az újkori ember nyelvére lefordítva a Mazdaznan-üzenet tartalmát.

A Mazdaznan az élet minden területét átfogó tanítások rendszere, egy tudományos életfilozófia, és egy filozofikus élettudomány, mely az ön-nevelésen alapszik, azzal a céllal, hogy életünk kivirágozzék, hogy egészségesek legyünk testileg, lelkileg és szellemileg, miáltal feladatunkat itt a Földön hatékonyan el tudjuk látni.

A Mazdaznan tanítás nem egy mesterséges, újkeletű rendszer, melynek még ki kell állnia a próbát, hanem sokezeréves gyakorlati tapasztalatokon és felismeréseken nyugszik, melyek a természet könyvének tanulmányozásán alapulnak. Ez a könyv – az élő természet – kétségkívül legfontosabb s legértékesebb tankönyvünk.

E tanítások senkire nicsenek rákényszerítve. Mindenki maga dönti el, hogy elfogadja-e, alkalmaza-e vagy figyelmenkívül hagyja. Tehát - az, hogy az emberek követik-e a tanításokat, az az ő dolguk, de ... a döntéseik, tetteik következtével mindenképpen számolniuk kell.

Ha valaki azonban véghez viszi naponta a Mazdaznan légzőgyakorlatokat és betrartja a helyes étrendet, mégpedig úgy, ahogy azok le vannak írva, akkor nem tud az ellen tenni semmit, hogy ne érezze saját magán a fellépő jó hatásokat, akár akarja, akár nem.

Ez az üzenet, hír, tanítás nem különféle szervezetek konkurenciájaként lép fel. Nem akarja meggyőzni vagy elcsalogatni egyetlen egyházi vagy politikai egyesület tagját sem. Nem politizál, senkit sem támad meg, hanem a következőt vallja:

„Dicsérünk mindent, ami jó gondolatban, ami jó szóban, ami jó tettben – a múltban, a jelenben és a jövőben. Tiszteljük a tisztaságot és mindazt, ami nemes és magasztos.“ Ősi Aveszta Hitvallás

A Mazdaznan a „Jó“-ban érdekelt és mindenféle, s mindenfajta fejlődésben. Meg van győződve arról, hogy a negatív, azaz a kevésbé jó, mindinkább magától veszít jelentőségéből, attól függően, hogy az embereket mennyire érdekli a és hogy mennyire követik az élet törvényeit és szabályait.

E törvények és szabályok betartása - a Mazdaznan tanítás szerint - szabadabb és függetlenebb gondolkodáshoz segít hozzá, mint ahogy az összefüggések tisztább felismeréséhez is. Tehát a Mazdaznan az önnevelés által bekövetkező fejlődésre tereli figyelmünket, azaz saját magunk „megmesterelésére“.

Hiszen minden Mester-tan célja az, hogy az embert tudatosan gondolkodó lénnyé nevelje. Hiszen az egyik legfőbb különbség ember és állat között az, hogy az ember képes tudatosan és önállóan gondolkodni.

A Mazdaznan tudomány a ház építését nem a tetővel kezdi, hanem az alappal. A kezdő „tanfolyamokon“ nem elvonatkoztatott, ezoterikus dolgokkal és transzcendens témákkal foglalkozik, hanem a szellem eszközével, az érző, fizikai, emberi testtel, mely e tudomány kiindulópontja.

A test a szellem eszköze

Testünk a szellem eszköze. Minél tökéletesebb a test és szervei, s minél harmonikusabban tudják a sejtek ellátni feladatukat, annál tökéletesebben tudja a szellem a testet „használni“, és annál inkább meg tud nyilatkozni a test által.

Bejelentkezés Mazdaznan.eu-re:
(Mielőtt be lehet lépni, egyszer fiókot kell létrehozni!)
Evégett igyekeznünk kell testünk és érzékeink mûködését megerõsíteni, hogy a tudatlanságnak, és a tévhitûségnek összes rohamait kibírjuk, s birtokoljuk a mi saját, megingathatatlan meggyõzõdésünket."
Dr. O.Z.A. Hanish