Ki volt ő?

Dr. Otoman Zar Adusht Hanish néven ismerte meg a világ azt a jelentős személyiséget, aki a 19. század második felében és a 20. század első felében élt és fejtette ki tevékenységét. Azt, hogy mikor és hol született, még legközelebbi tanítványai sem tudták, mert személyes életének egyes eseményeit nem tartotta olyan fontosságúnak, hogy tudassa. Számára a küldetése és a tanítás voltak a legfontosabbak.

Ami nevét illeti, hármas jelentésre bukkanunk:

Otoman – ez a keresztneve, mely keleti származásra utal

Zar Adusht – inkább egy rang jelölője, mint egy név, mely annyit tesz, mint "a Béke és az Igazságosság hercege"

Hanish pedig azt jelenti: "a bölcs"

Doktorátusai oly számosak, hogy felsorolni is sok lenne. Orvos, pap, költő, író, kertész, előadó és tanár volt. Mindenekelőtt a latin eredetű "doktor" szó (doceo) igaz megtestesítője, az emberiség emelkedett és bölcs tanára volt.

Fiatalkora, korai évei meglehetősen ismeretlenek. Amit ő maga is elmondott, az az, hogy három éves korában egy tibeti kolostorba került, ahol sok évet töltött el az u.n. "Kiválasztottak közösségében", ahol az eredeti zarathusztriai tanokat tanulmányozta és gyakorolta. Amikor befejeződött képzésének ideje, az El Kharman-i templom Rab Magus-a címet kapott.

Fiatal emberként s önnön akaratából hagyta el közössége békés és tökéletes harmóniájú közegét, azért, hogy "Zarathusztra üzenetét" a világnak elvigye. Zarathusztrához hasonlóan Dr. Hanish is a magasztos hegyi magaslatokból ereszkedett alá a kinti világ zűrzavarába és összevisszaságába, hogy azt az üzenetet hirdesse az emberiségnek, melyet a következő egyszerű szavakban lehet összefoglalni:

"JÓ GONDOLAT – JÓ SZÓ – JÓ TETT. "

Zend nyelven: Hu Mata – Ha Hata – Hu Varashta.

 

Bejelentkezés Mazdaznan.eu-re:
(Mielőtt be lehet lépni, egyszer fiókot kell létrehozni!)
"Mi még nem eléggé koncentráljuk a Gondolat - Intelligenciánkat a mi munkánkra, s ha mi ezen, vagy azon okból kifolyólag szenvedünk, akkor hiányzik a szükséges koncertráció, hogy a szuggesztív ideák befolyásait leküzdjük, amelyek minket állandóan elárasztanak. Ezeket leküzdeni és hasznossá tenni, ez a mi feladatunk."
Dr. O.Z.A. Hanish